Giỏ hàng

CHÍNH SÁCH THÀNH VIÊN

HẠNG CHUẨN

1/ ĐIỀU KIỆN CẤP THẺ 

 • Đơn hàng từ 3.000.000VNĐ.
 • Thẻ chuẩn sẽ được nâng hạng với số điểm bất kỳ ngay khi đơn hàng đủ điều kiện
 • Thẻ chuẩn có thể tích luỹ nhiều lần và được nâng hạng khi đạt điểm 

2/ QUYỀN LỢI THẺ CHUẨN

 • Giảm 10% cho các sản phẩm nguyên giá.
 • Không áp dụng giảm 10% cho các sản phẩm khuyến mãi.
 • Giảm 20% cho 01 hoá đơn có tổng thanh toán từ 000.000VNĐ nguyên giá trong tháng sinh nhật chủ thẻ.
 • Khách hàng có sinh nhật trong tháng đạt mức chi tiêu 20.000.000VNĐ trở lên được giảm thêm 20% cho các sản phẩm nguyên giá.
 • Được nhận thông tin khuyến mãi và mã số ưu đãi trong các chương trình của CIZA.

3/ THỜI HẠN THẺ

 • Thẻ có giá trị sử dụng trong vòng 01 năm kể từ ngày cấp.
 • Thẻ chuẩn sẽ được tích luỹ điểm và đổi sang hạng thẻ bạc hoặc vàng sau khi đủ điểm.

4/ QUY ĐỊNH

 • Thẻ chuẩn được tích luỹ điểm ngay từ hoá đơn đầu tiên.
 • Điểm tích luỹ sẽ được lưu theo tên và số điện thoại của khách hang.
 • Mỗi thông tin khách hàng chỉ được sở hữu 01 mã thẻ (Chuẩn/Bạc/Vàng).
 • Khách hàng không được đăng ký nhiều lần trên 01 thông tin.
 • Thẻ được đặc quyền sở hữu vởi chủ thẻ và chỉ có giá trị đối với chủ thẻ.
 • Thẻ không có giá trị chuyển nhượng.
 • Thẻ chỉ được cấp miễn phí 01 lần duy nhất.
 • Những lần làm lại thẻ tiếp theo do mất hoặc hư hỏng, quý khách sẽ trả chi phí làm lại thẻ mới.
 • Trường hợp mất thẻ, quý khách vui lòng thông báo đến Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của CIZA theo hotline: 1900 636 421 để được vô hiệu hoá thẻ và bảo mật thông tin.
 • Khi mua hàng quý khách vui lòng trình thẻ cho nhân viên thu ngân để nhận được ưu đãi.
 • Điểm tích luỹ được tính trên Tổng số tiền thanh toán trên đơn hàng với hệ thống quy đổi là 10.000VNĐ = 1 Điểm.
 • Thẻ chỉ áp dụng tại cửa hang của CIZA, không áp dụng mua hàng online.

 

HẠNG BẠC

1/ ĐIỀU KIỆN CẤP THẺ

 • Đơn hàng từ 5.000.000VNĐ.
 • Thẻ bạc sẽ được nâng hạng với số điểm bất kỳ ngay khi đơn hàng đủ điều kiện
 • Thẻ bạc có thể tích luỹ nhiều lần và được nâng hạng khi đạt điểm.

2/ QUYỀN LỢI THẺ CHUẨN

 • Giảm 20% cho các sản phẩm nguyên giá.
 • Không áp dụng giảm 20% cho các sản phẩm khuyến mãi.
 • Giảm 30% cho 01 hoá đơn có tổng thanh toán từ 5.000.000VNĐ nguyên giá trong tháng sinh nhật chủ thẻ.
 • Khách hàng có sinh nhật trong tháng đạt mức chi tiêu 30.000.000VNĐ trở lên được giảm thêm 30% cho các sản phẩm nguyên giá.
 • Được nhận thông tin khuyến mãi và mã số ưu đãi trong các chương trình của CIZA.
 • Chủ sở hữu thẻ vàng được tham gia các chương trình Private Sale dành riêng cho khách hang VIP.

3/ THỜI HẠN THẺ

 • Thẻ có giá trị sử dụng trong vòng 01 năm kể từ ngày cấp.
 • Thẻ bạc sẽ được tích luỹ điểm và đổi sang hạng thẻ vàng sau khi đủ điểm.

4/ QUY ĐỊNH

 • Thẻ bạc được tích luỹ điểm ngay từ hoá đơn đầu tiên.
 • Điểm tích luỹ sẽ được lưu theo tên và số điện thoại của khách hang.
 • Mỗi thông tin khách hàng chỉ được sở hữu 01 mã thẻ (Chuẩn/Bạc/Vàng).
 • Khách hàng không được đăng ký nhiều lần trên 01 thông tin.
 • Thẻ được đặc quyền sở hữu vởi chủ thẻ và chỉ có giá trị đối với chủ thẻ.
 • Thẻ không có giá trị chuyển nhượng.
 • Thẻ chỉ được cấp miễn phí 01 lần duy nhất.
 • Những lần làm lại thẻ tiếp theo do mất hoặc hư hỏng, quý khách sẽ trả chi phí làm lại thẻ mới.
 • Trường hợp mất thẻ, quý khách vui lòng thông báo đến Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của CIZA theo hotline: 1900 636 421 để được vô hiệu hoá thẻ và bảo mật thông tin.
 • Khi mua hàng quý khách vui lòng trình thẻ cho nhân viên thu ngân để nhận được ưu đãi.
 • Điểm tích luỹ được tính trên Tổng số tiền thanh toán trên đơn hàng với hệ thống quy đổi là 10.000VNĐ = 1 Điểm.
 • Thẻ chỉ áp dụng tại cửa hang của CIZA, không áp dụng mua hàng online.

 

HẠNG VÀNG

1/ ĐIỀU KIỆN CẤP THẺ 

 • Đơn hàng từ 15.000.000VNĐ.
 • Thẻ vàng sẽ được nâng hạng với số điểm bất kỳ ngay khi đơn hàng đủ điều kiện
 • Thẻ vàng có thể tích luỹ nhiều lần và được nâng hạng khi đạt điểm. 

2/ QUYỀN LỢI THẺ CHUẨN

 • Giảm 30% cho các sản phẩm nguyên giá.
 • Không áp dụng giảm 30% cho các sản phẩm khuyến mãi.
 • Giảm 50% cho 01 hoá đơn có tổng thanh toán từ 10.000.000VNĐ nguyên giá trong tháng sinh nhật chủ thẻ.
 • Khách hàng có sinh nhật trong tháng đạt mức chi tiêu 40.000.000VNĐ trở lên được giảm thêm 50% cho các sản phẩm nguyên giá.
 • Được nhận thông tin khuyến mãi và mã số ưu đãi trong các chương trình của CIZA.
 • Chủ sở hữu thẻ vàng được tham gia các chương trình Private Sale dành riêng cho khách hang VIP.
 • Được ưu tiên tham dự các sự kiện tại CIZA.
 • Được hưởng chính sách bán sỉ trên các hạng mục sản phẩm CIZA quy định.

3/ THỜI HẠN THẺ 

 • Thẻ có giá trị sử dụng trong vòng 01 năm kể từ ngày cấp.
 • Thẻ vàng sẽ được tích luỹ điểm sẽ được nâng cấp thêm các chương trình ưu đãi khác của CIZA. 

4/ QUY ĐỊNH 

 • Thẻ vàng được tích luỹ điểm ngay từ hoá đơn đầu tiên.
 • Điểm tích luỹ sẽ được lưu theo tên và số điện thoại của khách hàng.
 • Mỗi thông tin khách hàng chỉ được sở hữu 01 mã thẻ (Chuẩn/Bạc/Vàng).
 • Khách hàng không được đăng ký nhiều lần trên 01 thông tin.
 • Thẻ được đặc quyền sở hữu vởi chủ thẻ và chỉ có giá trị đối với chủ thẻ.
 • Thẻ không có giá trị chuyển nhượng.
 • Thẻ chỉ được cấp miễn phí 01 lần duy nhất.
 • Những lần làm lại thẻ tiếp theo do mất hoặc hư hỏng, quý khách sẽ trả chi phí làm lại thẻ mới.
 • Trường hợp mất thẻ, quý khách vui lòng thông báo đến Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của CIZA theo hotline: 1900 636 421 để được vô hiệu hoá thẻ và bảo mật thông tin.
 • Khi mua hàng quý khách vui lòng trình thẻ cho nhân viên thu ngân để nhận được ưu đãi.
 • Điểm tích luỹ được tính trên Tổng số tiền thanh toán trên đơn hàng với hệ thống quy đổi là 10.000VNĐ = 1 Điểm.
 • Thẻ chỉ áp dụng tại cửa hang của CIZA, không áp dụng mua hàng online.